Co máš?

„Pověz mi, co máš doma.“ 2. Královská 4:2

Když se modlíš, Bůh na tvou modlitbu může odpovědět dvěma způsoby:
1) Může si použít někoho, koho znáš. Koho znáš? Kdo ví to, co ty nevíš? Ježíš řekl: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť

Zaměř se na to, co je „nad tebou“

„K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.“ Koloským 3:2

Lidé dnes dobře ovládají koncepci okamžitého uspokojení a získání více věcí. Ale „pozemské věci“ ztrácejí svou přitažlivost, jakmile vyčerpáš účet a úrok na tvých kreditních kartách začne narůstat. Když k tomu dojde, požehnání se může proměnit v prokletí a může tě okrást o

Milost zvládnout situaci

„… aby se … ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘…“        Efezským 3:16

Lois, sekretářka Roberta Schullera, patnáct let zápasila s rakovinou. Po celou tu dobu věrně sloužila Bohu. Schuller vyprávěl: „Myslím, že jsem nikdy nepotkal nikoho odvážnějšího. Některé dny jí bylo tak špatně, že vstát z postele vyžadovalo všechnu sílu,

Otázky, které by sis měl klást (3)

„Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete…“ Efezským 5:15

Tři další otázky, které by sis měl klást, jsou tyto:
1) Využívám každý den co nejlépe? „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas…“ (Efezským 5:15–16). Na zítřek se můžeš připravit

Otázky, které by sis měl klást (2)

„… kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem…“ Marek 10:43

Dvě další otázky, které by sis měl neustále klást, jsou:
1) Jsem ochoten sloužit druhým? Říkáš, že chceš být vedoucím? Proč? Dokud neodpovíš na tuto otázku se správnými motivy, Bůh tě nepodpoří. Někdy chceme mít věci pod kontrolou. Jindy