Nepleť se do cizích záležitostí

„… někteří … pletou se do věcí, do kterých jim nic není.“ 2. Tesalonickým 3:11

Začti se do kteréhokoli bulvárního plátku nebo se podívej na jakoukoli televizní talk show a zjistíš, že z „pletení se do cizích věcí“ se stal obrovský obchod. Není to ale podnikání, kterého by se měl účastnit Kristův následovník.

Pečujte o sebe navzájem

„Život je krátký … miluj svou ženu, užívej si života s ní.“ Kazatel 9:9, přel. z angl.

Následující příběh vypráví o ženě, která doprovázela manžela k lékaři. Po jeho vyšetření si ji doktor zavolal samotnou do ordinace a řekl: „Váš manžel trpí vážnou nemocí spojenou s hrozným stresem, a pokud nebudete dělat,

Uč se Písmu zpaměti a přemáhej starosti

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119:97

Jedním z nejmocnějších nástrojů, které ti Bůh dal k vítězství nad strachem a starostmi, je učení se Písmu zpaměti. Tvá paměť je jako sval, čím více ji procvičuješ, tím je silnější. Seneca, starověký římský učitel rétoriky, měl ve třídě dvě

„Uvrhnout na něj“ nebo „si ponechat“?

„Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží.“ 1. Petrova 5:7, ČSP

Pokud jde o řešení tvých obav a starostí, máš dvě možnosti – uvrhnout je na Pána, nebo si je ponechat a snažit se s nimi vypořádat sám. Když komunisté zaplavili Čínu, musela misionářka Isobel Kuhnová pěšky uprchnout přes

Moc vlivu (2)

„Ovoce Božího Ducha však je…“ Galatským 5:22

Každý máme na někoho vliv. To, jak se svým vlivem nakládáme, určuje, zda bude záporný, či kladný. Podle sociologů i ten nejvíce plachý introvert ovlivní během svého života kolem deseti tisíc lidí. Každá tvá interakce s jinou osobou ji buď obohatí, nebo ochudí. Vliv není nikdy