Vylévej před Bohem své srdce!

„…před ním vylévám své lkání…“ Žalm 142:3

Nauč se modlit žalmy. Zahrnují škálu lidských emocí od vděčnosti přes zlost, strach, až po osamělost a zármutek. Žalmista nevynechá ani jeden takt, když přijde na život. Ne život takový, jaký bychom chtěli mít, ale na život takový, jaký je: „…před ním vylévám své lkání, o

Ve sboru – ale osamělý

„…není tu nikoho, kdo by se ke mně znal… “ Žalm 142:4 (přel. z angl.)

Lidé přicházejí do sboru a hledají světlo a teplo! Chtějí vědět, že se o ně zajímáme. Dobré kázání a hudba je možná přivedou dovnitř, ale pečující vztahy je budou přivádět stále znovu. Můžeš se cítit osamělý v davu,

Charakter

„A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.“    Matouš 7:24

John Ruskin řekl: „Největší odměnou za lidskou námahu není to, co za ni člověk dostane, ale to, kým se skrze ni stane.“ Říká se, že když Michael Eisner, ředitel společnosti

Nedívej se zpět

„Vzpomeňte si na Lotovu ženu!“ Lukáš 17:32

Když učitelka nedělní školy řekla své třídě: „Lotova manželka se otočila a změnila se v solný sloup,“ jedno dítě odpovědělo: „To nic není! Moje maminka včera jela autem domů, otočila se a proměnila se v telefonní sloup!“ Lotova žena se pouze stručně objevuje v jednom oddílu

Letci, běžci, chodci

„…vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ Izaiáš 40:31

Watchman Nee napsal velmi úspěšnou knihu nazvanou Obyčejný křesťanský život. Proč takový název? Protože pouze tehdy, když chápeš, co je „normální“ v křesťanském životě, tehdy budeš schopen rozeznat období, ve kterém jsi, přesně ohodnotit okolnosti a přizpůsobit se. V jednom okamžiku