„Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna…“
Římanům 8:29

Bill byl opilec, který se obrátil při misii Skid Row. Před svým obrácením byl známý pověstí trempa a alkoholika, pro kterého není naděje. Ale když dal svůj život Kristu, všechno se změnilo. Stal se tím nejlaskavějším člověkem v misii. Své dny trávil děláním všeho, čeho bylo zapotřebí. Žádnou práci, o kterou byl kdy požádán, nepovažoval za práci pod svou úroveň. Ať to bylo odstraňování zvratků po alkoholicích nebo drhnutí špinavých pánských záchodů, Bill to všechno dělal s vděčným srdcem. Mohli s ním počítat při krmení kohokoliv, kdo se přitoulal z ulice a bylo potřeba ho vysvléci a uložit do postele, když nebyl dotyčný schopen sám se o sebe postarat. Jednoho večera po misii ředitel předal své evangelizační poselství obvyklému zástupu chmurných mužů se skloněnými hlavami; jeden z nich přišel k oltáři, poklekl k modlitbě a plakal k Bohu, aby mu pomohl se změnit.
Ten opilec činící pokání nepřestával křičet: „Bože, učiň mě takového, jako je Bill! Učiň mě takového, jako je Bill! Učiň mě takového, jako je Bill!“ Ředitel misie se naklonil dopředu a řekl: „Nebylo by lepší, kdyby ses modlil: ,Učiň mě takového, jako je Ježíš‘?“ Poté, co o tom několik vteřin přemýšlel, se ten muž podíval nahoru a zeptal se: „Je takový jako Bill?“ Z toho plyne: žij tak, ať v tobě druzí vidí Ježíše!