„V každý čas se v Duchu svatém modlete…“ Efezským 6:18

Andrew Murray napsal: „Mnoho křesťanů považuje za břemeno, povinnost a obtíž být sám s Bohem! To je všude ta největší překážka našeho křesťanského života.“ Bůh říká: „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš“ (Jeremiáš 33:3). Odpovědi, které hledáš, mohou být nalezeny na kolenou při modlitbě. Ježíš řekl: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám“ (Jan 15:7). Modlitba je jako platinová karta; umožňuje ti přístup k Boží moudrosti a zdrojům. Pavel píše: „…buďte …v modlitbách vytrvalí“ (Římanům 12:12).
Tento příběh vypráví o vojákovi ve 2. světové válce, který byl přistižen, jak se plížil zpět do svého tábora z blízkého lesa. Když byl předveden před svého velícího důstojníka a obviněn z komunikace s nepřítelem, řekl, že odešel, aby se modlil. Jeho velící důstojník se zeptal: „Máte ve zvyku trávit hodiny o samotě na modlitbách?“ „Ano, pane,“ odpověděl. „V tom případě si klekněte a teď se modlete,“ zahřímal důstojník, „protože jste to ještě nikdy před tím více nepotřeboval!“ Ten voják poklekl a modlil se tak vroucně, že jeho velící důstojník zakřičel: „Dost, můžete jít, věřím vám! Kdybyste tak často netrénoval, vaše přezkoumání by nedopadlo tak dobře.“
Modlitba není jako náhradní pneumatika; nemůžeš ji prostě nechat v úložném prostoru a očekávat, že bude účinná, až to budeš potřebovat. Musíš být „vytrvalý ve svých modlitbách“. Jinými slovy, zůstávej v nepřetržitém kontaktu s Bohem.