„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí…“ 1. Korintským 13:4

Pamatuješ si na staršího bratra v podobenství o marnotratném synu? Chtěl mít výsady jako syn, ale nechtěl mít povinnosti jako bratr. A protože nedokázal oslavovat bratrův návrat, stálo ho to radost. Navzdory tomu, co jsi možná slyšel, vyslovování kritických slov v tobě nevyvolá dobrý pocit, budeš se cítit mizerně a problém bude stále živý. Bible říká: „Pláství medu je řeč vlídná, lahodou tělu a uzdravením kostem“ (Přísloví 16:24). Pokud si ceníš více svých názorů než svých přátel, budeš bránit své názory a zničíš svá přátelství. Když nastanou konflikty, ustup a všimni si, co je skutečně důležité. Přijmi tu lepší variantu výpovědi druhých. Když pracuješ sám na sobě, používej hlavu; když pracuješ s druhými, používej srdce.
Nauč se být flexibilní. Thomas Jefferson řekl: „Když dojde na princip, stůj pevně jako skála; když dojde na vkus, plav s proudem.“ Nezvětšuj malé záležitosti a přestaň bojovat kvůli věcem, které nakonec nic nezmění. Buď laskavý k druhým stejně, jako je Bůh laskavý k tobě. Zralá láska umožní někomu, kdo selhal, opustit situaci a zachovat si důstojnost. Když jsi jednou řekl svůj názor, stáhni se zpět! V životě budeš mít vždycky neshody. Buď ti způsobí vředy, nebo díky nim získáš porozumění – je to tvoje volba. Nereaguj přehnaně. Když nastane konflikt, udělej z toho výukovou lekci, ne ztrátu. Pokud to myslíš vážně s budováním vztahů, řiď se slovy: „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí…“