„…nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově…“ 2. Korintským 2:14

Ježíš řekl: „Ve světě máte soužení“ (Jan 16:33). Když máš problémy, neznamená to, že jsi podvodník, smolař nebo že jsi středem Boží nespokojenosti. Bouře prozkoušela oba domy, dům věřícího i nevěřícího (viz Matouš 7:24-27). Ale věřící nad bouří zvítězil. Tak co je tedy Božím cílem? Učinit z tebe přemožitele, ne umělce na útěku! „Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově…“ (2.Korintským 2:14). Ano, Bůh tě zachrání, ale nejdříve tě zbuduje. Existují problémy, kterým se nemůžeš vyhnout a musíš s nimi jednat, takové jako:
Tvé zděděné fyzické rysy. Jsi nešťastný kvůli svému vzhledu ve společnosti posedlé „vzhledem“? Cítíš se příliš vysoký, příliš malý, neatraktivní, neatletický; má tvá postava tvar jablka, hrušky, vypadá tvůj nos úplně špatně? Máš pihy, dvojitou bradu, odstávající uši? Pokoušel ses něco ztmavit, zesvětlit, zdůraznit, skrýt to, omezit, zvětšit, ale nikdy to nevypadalo tak, jak by sis přál? Přistupuj k našim kulturním světským normám takto: „…tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost“ (2. Korintským 10:12).
Bible upozorňuje: „Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem… Což smí hlína říci svému tvůrci: ,Co to děláš?‘…“ (Izaiáš 45:9). Snaž se vypadat nejlépe, jak můžeš, ale přijmi to, co nemůžeš změnit. Bůh nedělá chyby. Nebuď jako ti, kteří „ztrácejí soudnost“. „Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce“ (1. Samuelova 16:7).