„V konání dobra neumdlévejme…“ Galatským 6:9

Jedním z nejvýznamnějších témat Bible je vytrvalost. Pavel, který odmítl přestat, napsal: „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas“ (Galatským 6:9).
Ralp Waldo Emerson řekl: „Velká většina lidí je svázaných v začátcích.“ Jsi jenom začínající, nebo jsi také ten, kdo věci dokončí? Když nadšení pro novou myšlenku zeslábne, když zeslábne naděje na úspěch a výsledky se zmenšují, když to vypadá, že není možné uspět, pak musíš vytrvat a jít kupředu. Admirál Robert Peary se pokoušel dosáhnout severního pólu sedmkrát, než nakonec uspěl. Oscar Hammerstein byl producentem pěti představení, která u diváků propadla, než uvedl na scénu Oklahomu, kterou vidělo téměř pět miliónů lidí během rekordních 2 212 představení.
Přestat s něčím mluví spíše o tom, kdo jsi, než o tom, kde jsi nebo proti čemu stojíš. My všichni máme výmluvy. Pravda je taková, že vnější věci nás nezastavují; je to něco, co se děje uvnitř! Většina z nás přestane usilovat o dosažení svých možností. Můžeme předstírat, že lidé, věci a situace mimo nás za to nesou zodpovědnost, ale ve skutečnosti většina selhání je výsledkem nedostatku naší buldočí houževnatosti. Leonardo da Vinci řekl: „Překážky mne nemohou zadržet. Každá překážka se vzdává silnému odhodlání. Člověk, jehož pozornost je zaměřena na hvězdu, nemění svůj názor.“
Musíš mít takový způsob myšlení, abys vytrvale usiloval o svou vizi. Selhání je jisté tehdy, když to přestaneš zkoušet. Neexistuje nepřekonatelná překážka kromě tvého vlastního nedostatku záměru a vytrvalosti.