„…běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu…“ Filipským 3:14

Žij cílevědomý život. Úspěšní lidé zůstávají zaměřeni na svůj cíl. Jsou natolik cílevědomí, že jsou často považováni za fanatiky. Filtrují nepodstatné a zaměřují svůj cíl jako laser, zatímco všichni ostatní kolem nich žijí životy zaplněné mluvením o projektech, které zůstávají u ledu.
Pavlovo povolání bylo jeho životní posedlostí. „…jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši“ (Filipským 3:13-14). Natolik ho to zaměstnávalo, že všechny ostatní zájmy vybledly do bezvýznamnosti. Nedovolil ničemu a nikomu, aby byl odveden od vítězství. Napsal: „Bojuj dobrý boj víry…“ (1. Timoteovi 6:12). Věděl, že nestačí být silný ve víře, musíš být také silný v „boji“.
Někdy strach, kritika a minulá selhání určují náš směr a my se necháme bezcílně unášet dny. Budoucnost není růžová, vypadá čím dál víc jako minulost. „Hasíme“ nejakutnější „požáry“ a doufáme, že na nás život bude vlídnější. Ale to nefunguje! Zisk „vyznamenání“ vyžaduje:
1) Zaměření. A zaměření se jen tak nestane, musíš ho nasměrovat.
2) Jediný cíl. „Zaměřuji se na tuto jednu věc.“
3) Nechat za sebou minulá selhání.
4) Intenzivní očekávání budoucího úspěchu. „…upřen k tomu, co je přede mnou…“(Filipským 3:13).
5) Úplné vybavení. „…běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu…“ (Filipským 3:14).