„Neopovažujeme se … srovnávat se s těmi, kteří doporučují sami sebe…“ 2. Korintským 10:12

Jedna z definic úspěchu říká, že úspěch je získání bohatství a slávy. Ale kolik bohatství je k úspěchu potřeba? A kolik slávy? Je správné vybrat si libovolný cíl? Je správné srovnávat se s druhými? Co když ses rozhodl naplno se věnovat výchově dětí nebo službě ve sboru nebo ve své komunitě? Znamená to, že jsi méně úspěšný? Ne. Být úspěšný znamená dělat to nejlepší, co můžeš, s tím, co máš, ať jsi v jakékoliv situaci. Bible varuje: „Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat se s těmi, kdo doporučují sami sebe … ztrácejí soudnost“ (2. Korintským 10:12).
Když hraješ hru na srovnávání se, dopadneš jako ty dvě krávy, které uviděly okolo projíždějící mlékárenské auto s nápisem: „Pasterizované, homogenizované, s přídavkem vitamínu A.“ Tehdy se jedna kráva zeptala druhé: „Taky si připadáš tak neschopná?“
Bůh ti pomůže stát se vším, čím můžeš být, ale nikdy ti nebude pomáhat stát se někým jiným. Pokud se soustředíš na to, čím nejsi, když se budeš srovnávat s někým druhým, můžeš zapomenout na to, kým se máš stát. Slyšel jsi někdy o pravidle osmnáct – čtyřicet – šedesát? Když je ti osmnáct, trápíš se tím, co si o tobě druzí myslí. Když je ti čtyřicet, uvědomíš si, že ve skutečnosti na tom, co si o tobě lidé myslí, nezáleží. Když je ti šedesát, začne ti docházet, že většina lidí o tobě vůbec nepřemýšlí!
Pavlův život se dramaticky změnil díky jediné otázce: „Pane, co chceš, abych dělal?“ (Skutky 9:6 – přel. a z angl.). Pouze tehdy, když si položíš tuto otázku, zjistíš, kdo jsi a k čemu tě Bůh povolal.