„A toto jsou jeho dary: jedny povolal za … pastýře…“ Efezským 4:11

Pastoři mají těžký úkol. Dostávají víc kopanců než polibků. Když je pastor mladý, nemá dostatek zkušeností; když je šedovlasý, je příliš starý. Když má pět dětí, má jich příliš mnoho; když děti nemá, je špatným příkladem. Když jeho manželka zpívá ve chválící skupině, tlačí se moc dopředu; když tam nezpívá, není dostatečně zapojená ve sboru. Když káže z poznámek, je to moc suché; jestliže improvizuje, je příliš povrchní. Když tráví hodně času v kanceláři, zanedbává lidi; když navštěvuje lidi, neumí zacházet s časem. Když věnuje pozornost chudým, jde mu o uznání veřejnosti; když věnuje pozornost bohatým, chce získat jejich přízeň. Když navrhne nějaké zlepšení je diktátor; když nic nenavrhuje, nemá žádnou vizi. Když používá příliš mnoho ilustrací, nedrží se Bible; když nepoužívá dost příběhů, není srozumitelný. Když mluví proti špatným věcem, je zákonický; když proti nim nemluví, dělá kompromisy. Když káže hodinu, je rozvláčný; když káže kratší dobu, nemá co říci. Když káže pravdu, uráží; když pravdu nekáže, je nemastný neslaný. Když nedokáže všechny potěšit, zraňuje církev; když se snaží potěšit všechny, nemá jasný názor. Pokud káže o desátcích, jde mu o peníze; když o nich nekáže, nedokáže své lidi budovat. Jestliže dostává velký plat, je zištný; pokud velký plat nedostává, dokazuje to, že za moc nestojí. Když pravidelně káže, lidi nebaví poslouchat stále stejného člověka; když zve jiné kazatele, vyhýbá se své zodpovědnosti.
A ty sis myslel, že tvůj pastor má snadný život! Chtěl by sis to s ním vyměnit? Sečteno a podtrženo: měj rád svého pastora.