„… Duch svatý … ten vás naučí všemu…“ Jan 14:26

Odcházející učitel může žákům představit svého nástupce. Stejně nám Ježíš představuje Ducha svatého. A jakou zvučnou podporu mu dává! Nazývá jej svým „Zástupcem“. Duch svatý, který je v tobě, přichází v Kristově jménu se stejnou autoritou a stejnou mocí. Je povzbudivé to vědět, když vstupuješ do nového období života, v němž tolik věcí bude fungovat jinak.
Různé překlady tohoto verše dávají Duchu svatému různé názvy. V biblickém překladu Message je místo slova „Přímluvce“ použito „Přítel“. V překladu New King James je nazýván „Pomocníkem“, v překladu Amplified Bible je označován jako „Přímluvce, Obhájce a Ten, kdo posiluje“. V řeckém originálu je Duch svatý nazýván „paraklétos“; toto slovo je složené ze dvou částí: „para“, což znamená „po boku“ a „klétos“, což je „ten, kdo je ti přidělen“.
Duch svatý ti byl přidělen, aby šel po tvém boku. On je ztělesněním Ježíše v tobě. Chápeš, jak moc učedníci potřebovali takové povzbuzení? Je čtvrteční večer před ukřižováním. Do východu slunce všichni opustí Ježíše. Do dvaceti čtyř hodin bude Ježíš viset na kříži a jim se bude zdát, že se jejich svět převrátil vzhůru nohama. Ježíš ale chce, aby věděli: „Nikdy nebudete čelit budoucnosti bez mé pomoci.“ To samé platí i pro tebe. Ať tvá cesta vede kamkoliv, on je ti po boku. Jeden skladatel písní napsal: „On jde se mnou, mluví se mnou. Říká mi, že jsem jeho. Radost, kterou prožíváme, když jsme spolu, nikdo jiný nikdy nepoznal.“