„Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy…“        2. Korintským 4:17

Všechno, co dělal Ježíš pro své následovníky, dělá Duch svatý pro nás. Ježíš učil; Duch svatý nás učí. Ježíš uzdravoval; Duch svatý nás uzdravuje. Ježíš utěšoval; Duch svatý nás utěšuje. Ježíš nás staví do nových životních období a posílá Přímluvce, aby byl s námi. Jdeš životem ve společnosti Ducha svatého, který tě všemu naučí a připomene ti všechno, co ti řekl (viz Jan 14:26). Proto když přichází změna, přijmi ji a nebraň se jí. Změna není jenom součástí života; je i nezbytnou součástí Boží strategie pro tvůj život.
Bůh mění naše povolání, aby si nás mohl použít ke změně světa. Zemědělec Gedeón se stal generálem. Venkovská dívka Marie se stala Kristovou matkou. Rabín Pavel se stal světovým evangelistou. Josefa Bůh změnil z malého bratříčka v egyptského vládce. Pastýře Davida proměnil v krále. Petr chtěl rybařit v Galilejském moři; Kristus ho povolal, aby vedl prvotní církev. Bůh nám dává povolání.
Jak to ale je s bolestivými změnami, kterým je těžké porozumět? Je to jako s dítětem v děloze: vyvíjí se, aby bylo připraveno pro důležitější období mimo dělohu. Uvnitř má maximální pohodlí a bezpečí, ale Boží záměr pro svůj život může naplnit jenom mimo dělohu. Tvůj život v tomto světě je prostě přípravou pro život ve světě příštím. Proto Pavel napsal: „Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy…“ (2. Korintským 4:17). Věčná sláva – to je něco, co si stěží dokážeš představit!