„Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“        Jan 15:9

Když někdo řekne: „Udělej si pohodlí, buď jako doma,“ znamená to, že jsi u něj vítaný a přijatý. A právě to myslel Ježíš, když řekl: „Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15:9).
Nikdo tě nikdy nemiloval a nikdy tě nikdo nebude tolik milovat jako Bůh. Důvod, proč je pro tebe tak obtížné tuto myšlenku přijmout, je ten, že jeho lásku nemáš s čím srovnávat. Boha nic nemůže přimět, aby tě miloval více, než tě miluje teď, a nic ho nemůže přimět, aby tě miloval méně. Je velkou ironií, že trávíme život snahou zasloužit si jeho lásku, a přitom jeho láska může být přijata pouze vírou. Jan řekl: „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest“ (1. Janova 3:1–2).
Možná jsi vyrůstal s rodiči, kteří tě nemilovali nebo nebyli schopni ti lásku vyjádřit. Bůh takový není. V celém Písmu stále říká: „Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě!“ C. S. Lewis napsal: „Bůh nás stvořil proto, abychom byli předmětem jeho lásky! Někdy je naše jednání špatné, přesto ale nikdy nejsme nemilovaní. Bůh nás miluje a díky tomu máme hodnotu, kterou nám nikdo nemůže vzít. Boží láska prokázaná na kříži je zaměřená na chybující stvoření, jako jsme my. Z důvodů, které nikdo z nás nemůže nikdy plně pochopit, nás činí vzácnými a hodnotnými nad rámec jakýchkoliv výpočtů. Je to láska, která přesahuje rozum. Takovou láskou nás Bůh miluje.“