„… aby nesla hojnější ovoce.“ Jan 15:2

Ježíš řekl: „Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce“ (Jan 15:2). Všimni si dvou věcí:
1) Bůh některé věci ve tvém životě odřezává. Které to jsou? Jednak věci, které sice nejsou špatné, ale zpomalují tvůj růst. Bůh je pro tebe neurčil. Dále pak věci, které by ti přinesly problémy, anebo věci, které odmítáš změnit. Nakonec jsou to věci, které již posloužily svému účelu.
2) Bůh některé věci ve tvém životě prořezává, čistí. Ovocný strom, který byl právě prořezán, rozhodně nevypadá nejlépe. Když Bůh začne některé věci ve tvém životě čistit, také to pro tebe nemusí být nejlepší období, ale usměrní to „mízu tvé energie“ správným směrem. Někdy to znamená rozloučit se s věcmi, o kterých sis myslel, že je máš navždycky, jindy změnu životních priorit, či spokojení se s málem, nebo pokus vysvětlit svým blízkým, proč procházíš procesem tříbení. Je však plýtváním nechat proudit životodárnou mízu do postranních výhonků, které nikdy plodit nebudou! To samé platí, pokud budeš tříštit svůj čas, pozornost a energii na záležitosti druhé či třetí kategorie, místo na prvořadé.
Pochop jedno – Bůh nejlépe ví, co je třeba ve tvém životě odřezat, a ví, co je třeba prořezat. Nemusíš plně rozumět jeho vůli, ale modli se: „Ať už mi podle své vůle cokoliv dáš nebo vezmeš, budu tě chválit, protože mou odměnou je tvé přijetí a smyslem mého žití je poznat tvůj záměr pro můj život.“