„… proto jsem přišel na svět…“ Jan 18:37

Když víš, jaký životní úkol ti Bůh dal a že on sám je na tvé straně, stáváš se prakticky nezadržitelným. Budeš dělat chyby? Jistě, ale Bůh tě natolik miluje, že tě opraví, přesměruje a navede zpátky na správnou cestu. Ptáš se, jak můžeš zjistit, co je tvým úkolem? Zde je čtrnáct pomocných otázek, které můžeš sám sobě položit:  1) Jaké touhy ve mně žijí po většinu mého života?  2) Co mne motivuje k tvrdé práci a k produktivitě?  3) Co mne stále pohání vpřed, když jsem vyčerpaný?  4) Co působí, že se odmítám vzdát, když se setkávám s protivenstvím?  5) Co dělám tak snadno, že to ani nevypadá jako práce?  6) Co dělám takového, že na to lidé pozitivně reagují a podporují mě v tom? ?7) Co d?l?m nebo co se d?je v?m?m 7) Co dělám nebo co se děje v mém životě, když se dveře jakoby automaticky a bez námahy otvírají?  8) Co o mé práci soudí moudří vedoucí a zbožní poradci?  9) Co způsobuje, že se cítím dobře být tím, kým jsem?  10) Co způsobuje, že se ve mně rozproudí tvořivost?  11) Co jsem ochoten obětovat, abych naplnil svůj životní úkol?  12) Co dělám takového, že bych to hrdě předložil Bohu ke schválení?  13) Co bych chtěl dělat třeba i bezplatně, kdybych si to mohl dovolit?  14) Kvůli čemu bych byl ochoten vzdorovat satanovi, abych toho dosáhl?
S modlitbou se zamysli nad těmito čtrnácti otázkami, a ony ti vnesou světlo do toho, co je tvým životním úkolem od Boha.