„Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista.“ 2. Timoteovi 2:3, B21

Existují dva druhy kritiky – konstruktivní a destruktivní. Ta první tě povzbudí, ta druhá srazí. Buď moudrý v tom, jak reaguješ na nepodloženou kritiku a klepy. Když chce tvůj kritik zůstat v anonymitě, pak není hoden tvé reakce. Jeden pastor obdržel dopis, v němž stálo jen jedno slovo – hlupák! Příští neděli ho vzal na kazatelnu a řekl: „Tento týden jsem dostal ten nejpodivnější dopis.“ Přečetl jednoslovný text a řekl: „Někdo to napsal a zapomněl se podepsat!“
Myslíš si, že kritici poškozují tvou pověst? D. L. Moody řekl: „Pokud se postarám o svůj charakter, Bůh se postará o mou pověst.“ Kdykoliv děláš něco hodnotného, lidé se nejen pokusí tě srazit, ale i držet tě dole. Když Pavel připravoval Timotea pro službu, řekl mu, aby snášel útrapy „jako dobrý voják Ježíše Krista“ (viz 2. Timoteovi 2:3, B21). Obtížní lidé na naší cestě nejsou proto, aby nás zničili, ale proto, abychom díky nim rostli. Vůdci to vědí, takže vytrvají a dokončí práci bez ohledu na to, co je to stojí. Podobně jako kapitán zůstává na potápějící se lodi, i pravý vůdce zůstává, dokud není dílo dokončeno.
Jak máš tedy reagovat na kritiky? Modli se za ně! Ježíš řekl: „… žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají … a budete synové Nejvyššího…“ (Lukáš 6:28, 35, B21).