„… krev Ježíše … nás očišťuje od každého hříchu.“ 1. Janova 1:7

Jedině krev zasáhne každou část těla. Drahocenný obsah, který nese, kyslík a živiny, nám přináší život, energii, výživu i hojení. Bílé krvinky fungují jako záchranáři, čistí rány a léčí nemoci. Slouží jako ochranka bojující proti potenciálním útočníkům. Vezměme si z toho duchovní lekci!
Každý z nás potřebuje životodárnou Ježíšovou krev, aby nás očišťovala, ochraňovala a podpírala. Potřebujeme ji každý den. Bible říká: „Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle … krev Ježíše … nás očišťuje od každého hříchu“ (1. Janova 1:7). To znamená, že když chodíš s Ježíšem, jeho krev tě stále očišťuje od každého tvého hříchu. Kterýkoliv lékař ti řekne, že otcovství dítěte se určuje podle krve. A Ježíšova krev dokazuje, že jsi vykoupené Boží dítě. Jinak bys byl jen falešným dědicem, který se snaží získat zaslíbení určená členům rodiny. Všechna požehnání nebeského Otce proudí k jeho dětem skrze krev. Právě ona umožňuje každému z nás postavit se před něj jako spravedlivý a způsobilý přijmout jeho požehnání.
Díky Bohu za současný důraz na Ducha svatého. Pokud však nepochopíme, že nás Bůh přijímá, protože na nás hledí skrze krev, budeme sice plní moci, ale nejistí, budeme užívat duchovní dary, ale žít budeme pod zbytečným odsouzením. Poradce, řekni svým zraněným klientům, že díky moci Ježíšovy krve mohou zdolat každou pevnost ve své rodině a zlomit všechny řetězy, které je poutají k minulosti. Zastav se na chvilku a poděkuj Bohu za požehnání Ježíšovy krve.