„… cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi setkám…“ Římanům 15:24, B21

Svět se nebude starat o to, abychom byli šťastní, a pouze pokud to přijmeme, můžeme se pohnout vpřed. Většinu času se život nedaří tak, jak jsme si představovali. Pavel napsal: „… cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi setkám…“ (Římanům 15:24, B21). Jenže se do Španěl nikdy nedostal. Místo toho skončil ve vězení. Ale právě odtamtud napsal své dopisy. Takže to, co je pro tebe zklamáním, se může ukázat jako Boží jednání!
Bible říká: „Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin“ (Přísloví 16:9). Nejsi rád, že Bůh řídí tvůj život? Nech filozofy přít se o to, proč život funguje tak, jak funguje. Ty se jen soustřeď na to, jak ho žít! K čemu by bylo, kdybys žil třeba i do sta let, ale roztrpčení a lítost ti bránily užít si to? A k čemu by ti bylo více času, jestliže promarňuješ ten, který už máš?
Víš, jak perlorodka vytváří perlu? Když se zrnko písku dostane do její lastury a dráždí ji, perlorodka obaluje písek vrstvami krásy, dokud není perla hotová. Neznámý básník napsal: „Z příběhu poučme se – vždyť velká je to věc: z písku, co škebli dráždil, je perla nakonec! Co z různých věcí k vzteku, jež kazily mi den, já dobrého mohl stvořit – kdybych byl začal jen!“
Bůh působí ve všem, čím dnes procházíš, pro tvé dobro a svou slávu. Všechno, co potřebuješ, je důvěřovat mu.