„… jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“    Matouš 18:3

Matouš napsal: „V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: ‚Kdo je vlastně největší v království nebeském?‘ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: ‚Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském‘“ (Matouš 18:1-4).
Jestli chceš pro Boha dělat velké věci, musíš k němu přicházet s postojem dítěte. Pozorováním malých dětí se můžeš hodně naučit. Ať jsou kdekoliv, najdou si způsob, jak se radovat z toho, co dělají. Rychle odpouštějí urážku. V jednu chvíli se kvůli něčemu perou, a hned poté si zase spolu šťastně hrají. Důvěřovat je pro ně snadné. Tvé děti se nestarají o splácení hypotéky, o jídlo nebo o to, aby vystačily s výplatou. Bezvýhradně věří, že jim poskytneš to, co potřebují. Co nás učil Ježíš?
1) Mít jednoduchou víru.
2) Modlit se jednoduché modlitby.
3) Být rychlý k pokání.
4) Pravidelně hledat Boží pomoc.
5) Věřit, že tvůj nebeský Otec je dobrý: „… žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně“ (Žalm 84:12).
A navíc, když odpustíš dětem, nebudou běhat kolem s pocitem viny a odsouzení. Díky takové jednoduchosti ve vztahu s Bohem budeš duchovně růst a radovat se s ním více než kdykoliv dříve. A to by mělo být tvým cílem.