„… buďte spokojeni s tím, co máte.“ Židům 13:5

Jednou ráno si jeden obchodník všiml rybáře, jak si hoví ve člunu a popíjí kávu. „To jsi brzy zpátky,“ křikl na něj. Rybář mu odpověděl: „Chytil jsem toho dost. Pro dnešek jsem skončil.“ Obchodník se ho zeptal: „Proč nevypluješ znovu? Když budeš pokračovat, můžeš nalovit více ryb. Budeš mít větší příjem, koupíš si druhou loď, najmeš posádku a zbohatneš jako já.“ Muž mu odpověděl: „Proč bych to měl dělat?“ „Budeš mít svobodu dělat, co chceš, a užívat si života,“ řekl obchodník. Rybář s úsměvem odpověděl: „To je ale přesně to, co zrovna teď dělám!“
Bible říká: „… buďte spokojeni s tím, co máte“ (Židům 13:5). Mnozí z nás ale svou hodnotu zakládají na tom, co máme nebo čeho dosáhneme. Cítíme se dobře jen tehdy, když máme určité styky, nebo když žijeme v určité čtvrti, nebo když dosáhneme jistých cílů. Říkáme si: „Až budu více vydělávat … až se stanu vedoucím firmy … až zhubnu pětadvacet kilo … pak budu v pořádku.“ Co je tedy dnes základem tvé sebeúcty? Pokud si nejsi jistý, zeptej se jinak: „Bez čeho nemohu žít?“ Je tu někdo, o něhož se bojíš, že tě opustí? Máš práci, která tě příliš pohlcuje? Je něco, čeho potřebuješ dosáhnout, aby ses cítil dokonalý?
Mít životní cíle je jak biblické, tak i moudré. Neshazuj ale sám sebe tím, že si budeš myslet, že jsi „něco méně“, když jsi nedosáhl tak vysoko nebo nezískal tolik jako někdo jiný. Písmo učí, že máme Boží záměry učinit svou prioritou: „… hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno … neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám (dobrodiní, která plynou z) království“ (Lukáš 12:31-32).