„Rozmůžeš se … doprava i doleva…“ Izajáš 54:3, B21

Možná ti dnes Bůh říká totéž, co řekl Izraelcům, svému lidu: „Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svoje lana a zatluč kolíky. Rozmůžeš se totiž doprava i doleva…“ (Izajáš 54:2-3, B21). Většina lidí automaticky zůstává ve vytyčených liniích, i když tyto linie byly vytyčeny svévolně nebo jsou již velmi zastaralé. Pamatuj si, že většinu omezení, jimž čelíme, nám neuložil nikdo druhý. Klademe si je sami. Často do této kategorie spadá i nedostatek kreativity. Jestli se chceš stát více kreativním, posuň své hranice.
Jeden vynálezce řekl: „Veškerý lidský rozvoj, bez ohledu na jeho formu, se musí odehrávat mimo zajetá pravidla. Jinak bychom nikdy nezískali nic nového.“ Když chceš něco, co nemáš, musíš být ochotný udělat něco, co jsi ještě nedělal. Možná říkáš: „Ale já nemám jeho vzdělání.“ Nebo: „Já nemám její talent.“ Nepotřebuješ talent ani vzdělání někoho jiného. Když tě Bůh tvořil, vložil do tebe všechno, co k naplnění svého poslání potřebuješ. Stačí to uvolnit a uvést do pohybu.
„I řekl Bůh: ‚Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.‘ … A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi … panujte … nade vším živým, co se na zemi hýbe‘“ (1. Mojžíšova 1:26-28). Všimni si výrazu „podle naší podoby“. To je ta část tebe, která je stejná jako Bůh. Máš božskou DNA. Jsi schopen být kreativní, tak překonej své limity.