„Dej ponaučení moudrému, a bude ještě moudřejší…“ Přísloví 9:9, přel. z angl.

Podívejme se na zbrzděný intelektuální vývoj. Verše jako například: „… co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré…“ (1. Korintským 1:27) někdy používáme jako výmluvu pro to, proč nepracujeme na rozvoji své mysli a nesnažíme se intelektuálně růst. Bůh řekl: „Můj lid zajde, protože odmítá poznání“ (Ozeáš 4:6). Intelektuální růst je doprovázen pocitem naplnění; takovým, jakého jinak nelze dosáhnout. Pokud víš, že rosteš ve znalostech a porozumění, stáváš se méně zranitelným vůči kritice, zanedbávání a přehlížení. Tvé vnímání vlastní hodnoty už není spojeno s potvrzováním od druhých lidí, protože se posuzuješ podle jiného měřítka – osobního růstu!
Autor Přísloví napsal: „Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává“ (Přísloví 18:15). „Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin“ (Přísloví 20:12). Všimni si, že se učíš nasloucháním a pozorováním! Nemluvíme ovšem o hodinách strávených sledováním televize, která ti otupuje mozek a ochromuje schopnost konverzace. Bible říká: „Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého“ (Přísloví 27:17). Jestli chceš růst a stát se „ostrým“, potřebuješ v životě lidi, kteří tě „zaostří“.
Pro tvou budoucnost jsou rozhodující především tři základní aktivity: čas, který trávíš s Bohem, vztahy, které si vytváříš, a knihy, které čteš. Knihou, kterou bys měl číst nejvíce, je tvá Bible. A ještě jedna věc: Pokaždé, když při četbě narazíš na dobrou myšlenku nebo se ti něco zjeví, zapiš si to, jinak o to přijdeš.