„A nepřizpůsobujte se tomuto věku…“ Římanům 12:2

Naše technologicky vyspělá společnost produkuje stresované lidi. V budoucnu budeme mít ještě méně času, protože podle statistiky za každou hodinu, kterou nám technologie ušetří, platíme dalšími dvěma hodinami. Spisovatel Keri Wyatt Kent napsal: „Pokaždé, když něčemu řekneš ‚ano‘, říkáš ‚ne‘ jiným možnostem. Činnost, která má za úkol vylepšit naše křesťanské vzezření, je také aktivitou. Nekopíruj chování tohoto světa, náš svět je uspěchaný. Udělej si čas naslouchat a pečovat o druhé. Charakteristickým znakem křesťana je láska, a ve spěchu se milovat nedá.“ Co musíš udělat, bys mohl zpomalit?
1) Zjednoduš si život. „Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete“ (Matouš 6:25, B21). Dej Boha na první místo a vše ostatní ti bude přidáno. Když se Marlene Eissensová rozhodla změnit kariéru, odjela na střední školu jen s věcmi, které se vešly do jejího auta. Dnes slouží Pánu. Má dům, ale nechce ho plnit zbytečnostmi. Vše, co během šesti měsíců nepoužije, dává na charitu. Říká: „Cítím skutečnou svobodu, protože čím méně věcí mám, tím více se mohu soustředit na Boha.“ 2) Dodržuj den odpočinku. Todd Gitlin řekl: „Jsme nervózní společností. Máme potíže zastavit se a přemýšlet o tom, co děláme.“ Vyhraď si alespoň jeden den v týdnu na odpočinek, na trávení času se svými blízkými a na společenství církve. 3) „… buďte spokojeni s tím, co máte“ (Židům 13:5). Pokušení spěchat a toužit po dalších nebo novějších věcech tu bude stále, k Bohu se ale přiblížíš tím, že si pro něj v životě uděláš více času. Jak řekl J. I. Packer: „Znevažujeme Boha, když zvěstujeme Spasitele, který naplňuje potřeby, a pak chodíme nespokojení.“