„… jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Lukáš 19:8

Pokud jsi někoho podvedl, Bůh od tebe očekává nápravu. Nezameť to pod koberec a snaž se zachovat si tvář. Zacheus byl mistrem podvodu v prvním století. Pracoval pro Římany a vybíral daně od svého vlastního židovského lidu. Obral každého, koho mohl. Bible říká, že to byl boháč (viz Lukáš 19:2). Byl neuvěřitelně bohatý! Ale poté, co strávil noc s Ježíšem, se radikálně změnil. Odkud to víme? Z toho, že řekl: „Pane, hned teď dávám chudým polovinu toho, co mám. A pokud jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně“ (viz Lukáš 19:8).
Ježíš učil: „Neste … ovoce, které ukazuje, že činíte pokání“ (Matouš 3:8). Někdy ale nemůžeš odškodnit člověka, kterému jsi ublížil. Co když už je po smrti? A co kdybys měl románek s partnerem někoho jiného? Měl bys snad jít a říct o tom jeho manželovi či manželce, abys ulevil svému svědomí? Ne, tím bys podvedenému zlomil srdce a možná bys zničil jejich rodinu.
Co bys tedy měl dělat? Modli se a přijmi Boží odpuštění (viz 1. Janova 1:7-9). A pokud tě to dál trápí, promluv si o tom s pastorem či s křesťanským poradcem nebo se zralým přítelem, který si s tím bude vědět rady. Jakub napsal: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni“ (Jakub 5:16). Jde o to, že kdykoli je to možné, musíš být ochoten zjednat nápravu. A také musíš být ochoten nést náklady na tuto nápravu. Když to uděláš, Bůh ti požehná a ty budeš moci ohledně té věci žít s klidným svědomím.