„… aby snad … nebyla porušena … vaše mysl…“ 2. Korintským 11:3, ČSP

Pavel napsal: „… bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl…“ (2. Korintským 11:3, ČSP).
Pokušení vždy začíná ve tvé mysli. Proto je třeba, abys kvůli její ochraně byl zabydlen v Božím slově. Byl to satan, kdo zasel do Eviny mysli nápad ochutnat zakázané ovoce. Nebyla to ona, kdo by se snažil přijít na to, jak Boha neposlouchat. Pamatuj tedy, že když upadáš do pokušení, není to Bůh, kdo k tobě mluví. Tvoje přirozenost, kterou jsi dostal, takto neuvažuje. To tě ďábel testuje, podobně jako zkušený trenér studuje na videu hru soupeřova týmu. Tím, že to dělá, poznává tvá slabá místa a pak ví, s jakým pokušením u tebe má největší šanci na úspěch. Kolikrát sis už říkal: „Slíbil jsem sám sobě, že tohle už nikdy neudělám!“ a přesto jsi to udělal? To proto, že satan ví, co na tebe platí.
Nemusíš si ale připadat bezbranný a ztrácet odvahu! Bible říká: „Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13, B21). Satan čeká, až tvá obrana ochabne, a pak udeří. Bůh se však vždy postará o „únikovou cestu“. On má „nouzový východ“ pro každé pokušení, s jakým se kdy můžeš setkat. To znamená, že ačkoli na tebe pokušení nikdy nepřestanou útočit, ty nad nimi vždycky můžeš zvítězit. A jakmile satan zjistí, že jeho taktiky už nefungují, začne to zkoušet někde jinde.