„Tuto čest si nikdo nemůže přisvojit sám…“ Židům 5:4, ČSP

Jestli chceš poznat, k čemu tě Bůh v životě povolal, máš dvě možnosti:
1) Spekulovat. Hugh Moorhead, který vede katedru filosofie na Severovýchodní illinoiské univerzitě, poslal dvěma stům padesáti předním filosofům, vědcům, spisovatelům a intelektuálům dopis s odvěkou otázkou: „Co je smyslem života?“ Jejich odpovědi pak vydal knižně. Někteří odpověděli, jak dovedli nejlépe, jiní řekli, že si životní cíl sami vytvořili, a další byli natolik upřímní, že přiznali, že nevědí. Ve výsledku mnozí z nich Moorheada požádali, aby jim odepsal a řekl, zda on sám smysl života objevil. Díky Bohu, že ke spekulaci existuje biblická alternativa!
2) Otevřít své srdce pro zjevení. „Tuto čest si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž je povoláván Bohem…“ (Židům 5:4, ČSP). Když víš, že tě Bůh povolal k něčemu určitému, můžeš si být jist, že se postará o prostředky, dá ti moudrost, potřebné kontakty i strategii. A je úžasné, že všechny tyto věci najdeš v jeho Slově! Bible je originální příručka, v níž najdeš vysvětlení, proč žiješ, jak život funguje, čemu je dobré se vyhnout a s čím máš počítat v budoucnosti. Poskytne ti vysvětlení, jaké bys nemohl získat ze žádné učebnice svépomoci nebo filosofie. Pavel napsal: „Boží moudrost sahá do vnitřní hlubiny jeho záměrů – není to přínos nejnovější doby; spíše připomíná to nejdávnější, co Bůh ustanovil jako metodu, která má dát vzejít tomu nejlepšímu v nás“ (1. Korintským 2:6-7, přel. z angl.). Bůh tě geneticky naprogramoval, abys v životě uskutečnil určitý záměr. A jestli jej chceš objevit, musíš se obrátit k Božímu slovu, a ne k moudrosti tohoto světa.