„Posilni se a buď odvážný, neboť ty půjdeš…“ 5. Mojžíšova 31:7, ČSP

Když ti Bůh dá bezpodmínečné zaslíbení, jediné, co musíš udělat, je čekat. Pokud ti ale dá podmíněné zaslíbení, musíš se podílet na jeho naplnění. Někdy to vyžaduje převzít iniciativu. Pro Izrael to znamenalo, že musel být ochotný čelit opozici a vyhnat cizí národy ze zaslíbené země, aby ji mohl obsadit. „Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: ‚Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji dá. Právě ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj‘“ (5. Mojžíšova 31:7-8, B21). Bůh v podstatě řekl: „Když se chopíš iniciativy, budu jednat za tebe.“ A tobě dnes říká totéž. Převzít iniciativu znamená:
1) Vědět, co chceš. Humorista a pianista Oscar Levant jednou zavtipkoval: „Jakmile se rozhodnu, jsem plný nerozhodnosti.“ Můžeme se tomu usmát, ale bohužel to je způsob, jakým mnozí z nás fungují. Pravdou je, že nemůžeš být nerozhodný a zároveň efektivní.
2) Být ochotný riskovat. Rozdíl mezi věřícím a nevěřícím je v tom, že jako věřícímu ti Bůh zaslíbil, že půjde před tebou a přizpůsobí okolnosti ve tvůj prospěch. Možná se přesto bojíš. Víra v Boha nevylučuje strach, ale překonává ho. Takže převezmi iniciativu.