„Je snad pro Hospodina něco nemožné?“ 1. Mojžíšova 18:14, B21

Velkou část stresu si způsobujeme svou vlastní potřebou mít vše dopředu pod kontrolou. I poté, co se pomodlíme a údajně předáme problém Bohu, stejně žijeme podle filozofie „doufej v nejlepší a připrav se na nejhorší“.
Když dáš peníze do banky, asi pak nejsi celou noc vzhůru a nestrachuješ se o ně, že? Takže měj v Boha alespoň takovou důvěru, jakou máš ve svou banku! Když se ocitneš v začarovaném kruhu otázek: „Jak, co, kdy, kde…?“ zastav se a svěř to raději Bohu. Ne omezenému bohu svého chápání, ale neomezenému Bohu, jehož činy mluví samy za sebe, jehož věrnost nikdy nezklame a který má právo se ptát: „Je snad pro Hospodina něco nemožné?“ (1. Mojžíšova 18:14, B21).
Ježíš nikdy netrpěl obavou ze selhání jako my. Proč? Protože si nikdy nepřipouštěl, že by nemohl zvládnout něco, o čem ho jeho Otec ujistil, že to zvládne. Netrpěl ani strachem z nedostatku. Přestože žil prostý život, byl zodpovědný za vlastní obživu a za zajištění potřeb ostatních v týmu. Jak to zvládl? Bible říká, že se modlil ráno, v poledne i v noci a zůstával v neustálém kontaktu se svým nebeským Otcem. Díky tomu uměl chytat ryby, i když nebraly, a dokonce dokázal najít v rybí tlamě peníze na daně, když je potřeboval.
O tebe se možná Bůh nepostará přesně tímto způsobem, zaslíbil ale, že se o tebe určitě postará. Měl bys žít podle slova: „Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží“ (1. Petrova 5:7).