„Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem.“  Izaiáš 61:1

Když zklamete důvěru svého partnera, dostáváte „účet svého vztahu“ do deficitu! Důvěrná blízkost je nahrazena bolestivou citovou a fyzickou vzdáleností. Když jste tím, kdo ublížil, cítíte, že navzdory vaší omluvě a pokání vám partner stále dává najevo váš dluh a žádá jeho zaplacení. Ale tak to není! Vašemu partnerovi se prostě nedostává citových zdrojů! Jejich nádrž je prázdná. Vše, co má, používá na to, „aby to ustál“. Očekávat, že bude jako dřív, je jako žádat po beznohém muži, aby si pospíšil a začal chodit! To se prostě nestane.
Jak můžete pomoci? Stejným způsobem, jako když máte deficit na bankovním účtu:
1) Přestaňte vybírat! Nežádejte po svém partnerovi, aby dělal vše, co pro vás normálně dělá. Nečekejte, až vás obslouží. Ukliďte po sobě špinavé nádobí. Vyžehlete si. Vzdejte se pocitu, že na to máte nárok. Praktikujte umění zapřít sám sebe, které nám ukázal Kristus. Opřete se o Boha a o své křesťanské přátele a rodinu, aby vám pomohli naplnit potřeby, které jsou dočasně nenaplněné.
2) Začněte ukládat! Stačí málo a často. „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína“ (Lukáš 6:38). Pravidelnými vklady můžete nakonec vyrovnat deficit a ještě přivést váš vztah do plusu! Nenápadně si najděte způsoby, jak svému partnerovi ulehčit život: malé pozornosti, promyšlená pomoc, malá ocenění, která zmírňují bolest. Tyto věci povzbuzují vašeho partnera k tomu, aby mohl s pocitem bezpečí zmáčknout tlačítko „rozmrazit“, začal více riskovat a znovu se otevřel.