„…shodnou-li se dva z vás…“ Matouš 18:19

Občas potřebuješ někoho, kdo by se s tebou shodl v modlitbě; někoho, kdo ví, jak stát na Božím Slovu a přimlouvat se u Něj za tvé finance, tvé děti, tvoje manželství atd.
Jakub byl právě popraven a Herodes plánoval zabít Petra dalšího dne ráno. Myslel by sis, že Petr byl vzhůru celou noc a modlil se, ale nebylo to tak. Bible říká, že spal (Skutky 12:6). Odkud měl takovou víru? Bible říká: „…církev se za něj stále modlila k Bohu“ (Skutky 12:5). Pokaždé, když můžeš spát, zatímco čelíš nebezpečí, a přitom prožíváš milost uprostřed chaosu, pak platí jedna ze dvou věcí:
1) Znáš Boha dobře, stojíš na Jeho zaslíbeních a předal jsi Mu tu situaci.
2) Někdo se za tebe modlí, někdo, kdo má „vliv“ v nebeské oblasti.
Všimni si, církev neřekla: „Kdyby byl Petr v Boží vůli, nebyl by teď v takovém průšvihu.“ Nebo: „Když je teď Petr ve vězení, kdo bude kázat příští neděli?“ Ne, zatímco se modlili ve víře za průlom, Bůh pracoval na druhé straně města a vysílal anděla, aby osvobodil Petra. Takto funguje modlitba.
John Wesley řekl: „Když se modlíme, můžeme dělat úžasné věci; ale nemůžeme dělat nic úžasného, dokud se nemodlíme!“ Máš dojem, že tvoje modlitby nevedou k výsledku? Nebuď na to sám. Přiveď posilu! Najdi někoho, s kým se shodneš, protože Ježíš řekl: „Shodnou-li se dva z vás, můj nebeský Otec jim to učiní.“