„Proto opustí muž svého otce i matku…“ Genesis 2:24

Bůh řekl: „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ Bůh to řekl Adamovi a Evě, prvním dvěma lidem na zemi, kteří neměli ani otce, ani matku, které by opustili, ani ještě neměli děti, které by je opustily jako matku a otce.
Odešly tvoje děti z domu? Jestli ano, zjistil jsi, že sis nepřivykl přes noc pocitu ztráty. Konec konců, investoval jsi do nich sám sebe, svůj čas, svou práci, svou lásku, svou víru a své naděje. Jsou tvým nejvzácnějším vlastnictvím, tvou pýchou a radostí; nyní odcházejí a berou si s sebou velký kus tebe. Prázdné hnízdo může být obojí: šokující i depresivní. Ale je to základní úvod k životu už od dob Edenu. Proto to Bůh v rodičovské hře postavil před Adama a Evu tak brzy. Věděl, že jednou z nejtěžších částí rodičovství je pustit a nechat jít, proto Bůh řekl: „Pustit a nechat jít trvá čas. Začni se připravovat nyní, než máš děti.“
Naše děti jsou narozeny k tomu, aby odešly! Od svého prvního kroku jsou na oběžné dráze a odplouvající pryč, pravidelně se vracejí, aby natankovaly ujištění (nebo zdroje) a znovu odcházejí, aby se staly samy sebou v páru nebo v rodině podle toho, jak to Bůh zamýšlel. Tak začněte brzy, popouštějte provaz, postupně zvětšujte jejich svobodu podle toho, jak zvládnou zodpovědnost. Bůh nám dává v Genesis 2:24 dva principy pro zdravé manželství: odejít a přimknout se. Tvoje dítě musí odejít kvůli tomu, aby přilnulo k partnerovi, kterého mu Bůh dává. Tak investuj do jejich štěstí tak, že budeš mít svůj vlastní život a dovol jim, aby měly svůj. Když to uděláš, bude to jednodušší pro ně a uděláš to jednodušší i pro sebe!