„Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.“ Židům 10:14

Když budeš podceňovat své kladné stránky tím, že si budeš říkat: „Jsem moc tlustý, nejsem k ničemu dobrý, nikdy nic neudělám dobře,“ pak vždycky najdeš důkaz toho, co říkáš. Dr. Richard Carlson říká: „Ponižování sama sebe spíše posiluje než napravuje vaše nedokonalosti tím, že věnujete nepotřebnou pozornost a energii všemu, co je špatné, spíše než tomu, co je na vás dobré. Proč to dělat, když víte, že jediný možný výsledek je negativní náhled, více negativních pocitů a méně vděčnosti za dar života? Lidi, kteří se pravidelně ponižují, často vidíme jako ty, kteří si stěžují, aniž bychom zmínili, jaký dávají příklad. Každý má něco, co by rád na sobě zlepšil, ale to neznamená, že by ses měl tlouct. Zde na zemi nikdo z nás nikdy nebude dokonalý a ponižování sebe sama není správnou reakcí.“
Bible říká, že Bůh „jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje“. Max Lucado k tomu píše: „Podtrhněte si slovo dokonalost. Všimněte si, že to není slovo lepší. Ne zlepšující se. Ne na vzestupu. Bůh nevylepšuje; On činí dokonalým. On nezkrášluje, On dokončuje… Uvědomuji si, že v určitém smyslu jsme nedokonalí. Stále chybujeme. Stále klopýtáme. Stále děláme přesně to, co dělat nechceme…tato část naší bytosti je ,posvěcována‘. Ale když přijde na naše postavení před Bohem, jsme dokonalí. Když vidí kohokoliv z nás, vidí někoho, kdo byl učiněn dokonalým skrze Toho, který je dokonalý – Ježíše Krista.“ Je v pořádku pracovat na zdokonalení se, ale nepospíchejte; často se zastavte a připomeňte si, že se ,obnovujete podle obrazu svého Stvořitele‘“ (Koloským 3:10).