„I řekl jsem: ,Hle, zde jsem, pošli mne!‘“ Izaiáš 6:8

K tomu, abys byl v čele a byl úspěšný v jakékoliv oblasti svého života, musíš mít:
1) Odevzdání se. Skuteční vůdcové neodcházejí; nemohou, ani kdyby chtěli. Jeden člověk řekl svému pastorovi: „Musí být těžké vést vzorný život, vyrovnat se všemi těmi tlaky, s lidmi, kteří čekají na jediný projev vaší slabosti, aby na vás mohli skočit. Jak to zvládáte?“ Pastor se usmál a odpověděl: „Hodně zůstávám doma!“ Pouze v Boží síle budeš schopen zvládat požadavky lidí, tlaky a problémy, které ti vstoupí do cesty.
2) Tvořivost. Homér napsal: „Protivenství má schopnost probouzet talenty, které by za příznivých okolností ležely ladem.“ Problémy odemykají tvoji tvořivost. Jeden příběh vypráví o farmářovi, jehož pozemek byl stále zaplavován a zabíjelo to jeho kuřata. V zoufalství řekl své manželce: „Jsem vyřízený, nemohu si dovolit koupit si jiný pozemek a nemohu prodat tento. Co mám dělat?“ Klidně odpověděla: „Kup kachny!“ Moudrý vedoucí se modlí, hledá řešení každého problému a potom podle toho jedná.
3) Soucit. Bob Pearce řekl: „Ať je mé srdce zlomeno věcmi, které lámou srdce Boží.“ Matouš zaznamenává: „Když viděl zástupy, bylo mu jich líto…“ (Matouš 9:36). Pastore, co pohne tebou? Stavební projekty? Rozpočty? Velké davy? Buď opatrný; je možné milovat davy, ale nemilovat lidi. Lidé se domáhají, je to s nimi těžké, jsou vyčerpávající. Ale jak Madeline L‘Engle řekla: „Pokud se budeš starat o to, jestli spadne vrabčák, nemůžeš si vybírat a rozhodnout, kdo bude tím vrabčákem.“ Takže než řekneš: „Pane, pošli mne,“ zeptej se sám sebe: „Mám to, co je k tomu zapotřebí?“