„Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše…“
Koloským 3:17

John Ortberg píše: „My všichni pracujeme. Všichni vytváříme hodnoty – k tomu je práce. Ale jaké by to pro tebe bylo pracovat v Ježíšově jménu? Za prvé, práce by se stala něčím, co děláš společně s Ním. Nebylo to zamýšleno tak, že budeš pracovat sám. Proto si zítra udělej chvilku času na začátku pracovního dne, sedni si k psacímu stolu nebo k počítači nebo doma a pozvi Ježíše, aby byl tvým partnerem. Řekni mu: ,Dnes nemám v úmyslu jít do práce sám.‘ Kdykoli budeš mít během pracovního dne velký problém, požádej Ho o pomoc. Když budeš muset udělat obtížné rozhodnutí, požádej Ho o pomoc – potom naslouchej a buď skutečně otevřený.
Když zjistíš, že ti dochází energie, požádej Ho, aby obnovil tvou sílu. Když zjistíš, že tvůj postoj se mění v negativní, požádej Ho, aby přeorientoval tvé srdce. Polož si na stůl nebo si pověs na zeď nějaký symbolický znak, abys na to viděl a aby ti to připomínalo, že dnes ty a Ježíš jste pracovními partnery. Po několika hodinách práce se zastav na dvě nebo tři minuty. Děkuj Mu za Jeho pomoc. Předej Mu své starosti. Požádej Ho o Jeho energii. Každý okamžik je příležitostí být s Ježíšem. Když zapomeneš – a to se stane, když něco pokazíš – a to se stane, vzpomeň si na toto skutečně důležité pravidlo: netrestej se! Zase přijde další příležitost. Bůh příležitosti stále posílá. To je milost. Každý okamžik tvého pracovního dne je pro tebe novou příležitostí být s Ním.“