„…uvěříš-li ve svém srdci…budeš spasen.“ Římanům 10:9

Znovuzrozený křesťan píše: „Přijal jsem Ježíše jako svého Spasitele. Ale pak jsem uklouznul a skončilo to tak, že jsem si říkal, jestli moje víra je dost silná. Pokud jsem spasený, proč ke mně Bůh nemluví tak, jak mluví k ostatním lidem?“ Byl bys překvapen, kolik z nás chodí kolem a skrývá pochybnosti, které nás okrádají o pokoj a důvěru.
Bible říká: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ Důvěřuješ Kristu? Vyznal jsi Ho jako svého Spasitele? Potom jsi spasený! Ježíš řekl: „…kdo věří, má život věčný“ (Jan 6:47). Pochybnosti se vždycky objeví, když se řídíš svými pocity místo Božím Slovem. Tvé pocity se budou měnit jako počasí. Nepřítel si jich použije k tomu, aby ti řekl, že spasení je dobré pro ostatní lidi, ale ne pro tebe. Pavel řekl: „…vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit to, co mi svěřil, až do onoho dne“ (2. Timoteovi 1:12). Ten, kterému jsi odevzdal své věčné dobro, se zavázal tě spasit – a zachovat. Hannah Whitall Smith řekla: „Víra je ta nejjednodušší, nejprostší věc na světě…znamená to prostě věřit Bohu.“
Když je tvá víra nejistá, modli se: „Pane Ježíši, vložil jsem svou důvěru v Tebe. Tvoje Slovo říká, že mám věčný život (viz 1. Janova 5:13). Není to záležitost pocitů, myšlení nebo přání; je to záležitost víry a znalosti, že Ty dodržíš své Slovo. Takže jsem se rozhodl pochybovat o svých pochybnostech a věřit v Tebe!“