„Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí.“
5. Mojžíšova 32:29

Bible říká: „Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí.“ Jedním z největších životních úkolů je přemýšlet o věcech a dělat věci, na kterých skutečně záleží a které vedou k úspěchu. Život bez jakýchkoliv morálních omezení je život, ve kterém ničeho nedosáhnete. Moudrost znamená kázeň ve stanovení priorit a schopnost pracovat směrem ke stanovenému cíli. Otázkou není: „Bude můj kalendář plný?“ ale „Kdo ho naplní?“ a „Čím bude naplněn?“ K tomu, abys věděl, jaké jsou tvé životní priority, musíš se často zastavit a zeptat se:
1) „Pane, co chceš, abych dělal?“ (Skutky 9:6, přel. z angl.).
2) Co je to, co je ode mne požadováno a nikdo jiný to nemůže udělat?
3) Co přinese ten nejlepší výsledek? Bůh neodměňuje promarněné úsilí, On odměňuje moudrost.
Jeden příběh vypráví o strážci majáku na kamenitém úseku pobřeží, který dostával novou dodávku oleje každý měsíc, aby udržoval světlo. Protože byl blízko pobřeží, míval mnoho hostů. Jedna žena z vesnice potřebovala olej, aby její rodina měla teplo; farmář prosil o olej pro svůj traktor; mechanik chtěl olej na promazání kola. Všechny žádosti vypadaly jako rozumné, proto se strážce majáku snažil vyhovět každému. Než skončil měsíc, olej byl pryč a signální oheň vyhořel. Výsledkem bylo, že několik lodí ztroskotalo a životy byly ztraceny. Když to úřady vyšetřovaly, tomu muži to bylo velmi líto. Ale odpověď na jeho výmluvy a prosby byla: „Byl ti dán olej za jedním účelem – udržovat plamen světla.“ Buď moudrý – stanov priority!