„Zasvěť dítě do cesty, kterou má jít…“ Přísloví 22:6 (přel. z angl.)

Slova „cesta, kterou má jít“ znamenají „cestu nejlépe pasující k povaze, schopnostem a Bohem dané osobnosti vašeho dítěte“. Perfekcionalismus porušuje tyto charakteristiky a podněcuje vaše dítě být něčím, čím by být nemělo, ve snaze získat ocenění. Abyste pomohli svým dětem toto překonat:

1) Přesvědčte je, že jsou cenné pro Boha a pro vás tím, kým jsou, ne tím, čeho dosáhnou.

2) Pomozte jim pochopit, že je nemožné dokončit každý úkol bez chyb. Cvičte je v tom, aby o chybách přemýšlely jako o příležitostech zkoušet, ujasňovat osobní hodnoty, učit se a zlepšovat své dovednosti, uvažování a rozhodování.

3) Sdílejte se s nimi o svých omylech a špatných rozhodnutích. Diskutujte o svých chybách, a jak jste skrze ně rostli.

4) Vysvětlete jim, že perfekcionalisté mají „zúžené vidění“ a uzavírají se do limitovaných a limitujících možností ohledně řešení problémů. Vysvětlete jim, že je zde víc než jeden způsob řešení problému, organizování projektu nebo dokončení věcí. Diskutujte o některých z dalších způsobů jako o prostředcích k rozšíření jejich vnímání a zlepšení jejich přizpůsobivosti do života.

5) Oslavujte snahu, ne jen výsledek. Chvalte věci, které se nevztahují k samotnému splnění, jako jsou štědrost, upřímnost a laskavost.

6) Zmírňujte jejich tíhu. Opravdu potřebují všechny ty pokročilé kurzy, nebo účast na každé mimoškolní aktivitě?

Perfekcionalismus je „příliš hodně dobrého“. Začíná brzy a děti z něj přirozeně nevyrostou. Proto se snažte tento perfekcionalismus krotit, zlepší to kvalitu života vašeho dítěte.