„Ve víře zemřeli ti všichni…“ Židům 11:13

Bible říká: „Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen z dálky je zahlédli…“ (Židům 11:13). Lidé víry očekávají na to, co Bůh zaslíbil, ať už zakusí jejich naplnění nebo ne. „Jak můžu věřit v zaslíbení, které nevidím naplněné?“ zeptáte se.

Lidé jako Abraham nežili, aby viděli to konečné naplnění Božího zaslíbení ve svých životech, a přesto umírali a věřili mu. Důvěřovat Bohu znamená spoléhat na Jeho Slovo, i když není nic viditelného, co by ukazovalo na to, že se stane, co řekl. I když jste na smrtelné posteli a ještě se to nestalo, stále Mu důvěřujete. To znamená žít vírou. Slova „ve víře“ v tomto verši se liší od těch slov použitých ve všech verších, kde se píše „vírou“. Slova „ve víře“ vlastně znamenají „podle víry“. Tito lidé žili podle „pravidla víry“. Víra byla hlavním principem v jejich životech! Takže i když umírali, aniž by viděli naplněné Boží zaslíbení, odcházeli se slovy: „Bůh stejně řekl pravdu.“ Věděli, že naplnění přichází, a žili v očekávání na něj.

A to je to, co Bůh dnes žádá od vás. Chce, abyste před Ním žili tak, že očekáváte na Jeho zaslíbení, i když každá okolnost vypadá, že je proti tomu, co ta samotná zaslíbení říkají. Také to znamená, že nemanipulujete okolnostmi, abyste „pomohli Bohu“, jak to udělala Sára, když nechala zplodit Izmaele. To znamená důvěřovat Bohu, že to udělá svým způsobem, ve svém čase a pro svou slávu.