„…pán těch služebníků…začal účtovat“ Matouš 25:19

Ve svém známém podobenství o hřivnách Ježíš ukazuje na dvě věci ohledně našeho správcovství vůči Bohu:

1) „…dal…každému podle jeho schopností…“ (Matouš 25:15). Bůh ví, co dokážeš zvládnout, a nedá ti víc, tak ho o to nežádej. On ví, k čemu tě povolal. Ten pán nenaložil na toho člověka s jednou hřivnou zodpovědnost za pět hřiven nebo naopak. Netvrdíme, že ti, kteří mají hodně věcí, jsou ti nejlepší správci, nebo že ti, kteří mají méně, musí být chudí správci, ale Bůh zná každého z nás důvěrně a podle toho s námi jedná. Takže se nebudeš muset zodpovídat za něco, co ti Bůh nedal, nebo co dal někomu jinému. Jsi zodpovědný jen sám za sebe. Cokoliv ti Bůh svěřil, abys spravoval, ti svěřil, protože věděl, že jsi schopný s tím naložit.

2) „Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat“ (Matouš 25:19). Může se to zdát jako „dlouhá doba“, ale Ježíš znovu přijde! Nezměnil svůj názor nebo svůj plán. Poprvé přišel spasit, příště přijde kralovat – a odměnit své správce. „Kdo je tedy ten věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem… Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí“ (Lukáš 12:42-43). Nenech se unavit nebo odradit. Upři zrak na odměnu. Představ si, jak ti Mistr říká: „Správně jsi učinil!“ To je to, co chceš slyšet, ne?