„…je řeč vlídná…uzdravením kostem.“ Přísloví 16:24

Každý potřebuje povzbuzení. Nikdo z nás ničeho nedosáhne bez pomoci. Ti nejúspěšnější lidé v historii se stali úspěšnými díky lidem ve svých životech.

Možná jste viděli Letopisy Narnie nebo Pána prstenů. Ale věděli jste, že jejich autoři C. S. Lewis a J. R. R. Tolkien byli profesory na Oxfordské univerzitě a udržovali si blízké přátelství? Každý týden se setkávali u jídla, mluvili o svých snahách psát novely a četli si pasáže svých zatím nevydaných děl. Byl to Tolkien, který povzbudil Lewise, zjevného ateistu, aby prozkoumal křesťanství, což nakonec vedlo k jeho obrácení. A byl to Lewis, který dodal odvahu Tolkienovi, aby pokračoval v psaní novel, a aby usiloval o zveřejnění. Nebýt jejich přátelství a vzájemného povzbuzování, svět by nespatřil nejlepší apologetická díla dvacátého století a ani jedno z nejlepších fantastických děl, která kdy byla napsána.

Každý, mladý nebo starý, úspěšný nebo méně úspěšný, slavný nebo neznámý, komu se dostane povzbuzení, je jím změněn. Mark Twain řekl: „Jeden kompliment mi může dát sílu na celý měsíc.“ Slovo povzbuzení od učitele může změnit svět dítěte; slovo povzbuzení od partnera může posílit, ba dokonce i zachránit manželství; slovo povzbuzení od vedoucího může inspirovat člověka k dosažení jeho potenciálu. Zig Ziglar říká: „Nikdy nevíte, kdy jeden okamžik a pár upřímných slov může mít vliv na něčí život.“ Bible říká: „Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem“ (Přísloví 16:24).