„…je řeč vlídná…uzdravením kostem.“ Přísloví 16:24

Goethe jednou řekl: „Jednej s člověkem podle toho, jakým se jeví, a způsobíš, že na tom bude hůře. Ale jednej s člověkem, jako by už byl tím, kým by potencionálně mohl být, a způsobíš, že bude tím, kým by být měl.“

Jednoho dne si k sobě ředitel zavolal tři vyučující a řekl: „Vy tři jste těmi nejlepšími, a proto vám dáváme devadesát studentů s vysokým IQ, abychom zjistili, co s nimi dovedete udělat.“ Tito studenti dosáhli o třicet procent lepšího výkonu než ostatní studenti na škole. Koncem roku si k sobě ředitel zavolal ty tři učitele a řekl: „Musím se vám k něčemu přiznat. Neměli jste devadesát nejslibnějších žáků; nebyli ničím zvláštní. Vybrali jsme je náhodně a svěřili jsme je vám.“ Učitelé přirozeně došli k závěru, že díky jejich mimořádným schopnostem vyučovat nesou zodpovědnost za tento velký pokrok studentů. „Ještě k jedné věci se vám musím přiznat,“ řekl ředitel. „Nejste těmi nejbystřejšími učiteli; vaše jména byla mezi prvními třemi, která byla náhodně vybrána.“ Proč tedy tito studenti a učitelé měli takové výsledky? Protože byli povzbuzeni k tomu, aby věřili, že to dokážou! Baseballová hvězda Reggie Jackson řekl: „Povím vám, co dělá velkého manažera velkým; velký manažer má nadání donutit své baseballové hráče smýšlet o sobě lépe, než jací skutečně jsou. Nutí tě, abys měl o sobě dobré mínění. Dává ti na vědomí, že v tebe věří. Přiměje tě dostat ze sebe víc. A jakmile jednou přijdeš na to, jak jsi dobrý, nikdy už ze sebe nevydáš o nic méně než to nejlepší.“ Vyjdi dnes ven a povzbuď někoho!