„A má-li žena muže nevěřícího…“ 1. Korintským 7:13

Moudrý manžel naslouchá Bohu: „Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života“ (1. Petrova 3:7). V tomto verši původní řecké slovo „porozumění“ znamená hledání, pátrání a zkoumání, což jsou všechno činná slovesa. Jako manžel se musíš pokoušet porozumět své manželce. To znamená vyvarovat se tří věcí: pasivity, arogance a nátlaku. Nic neotvírá naše srdce tak jako vědomí ochrany a porozumění od těch, kterých si vážíme. To poskytuje utvrzení, které je pro tvou manželku hodnotnější než informace.
Pro manželku, která nesdílí tvou víru, je chápající manžel největším jměním od Boha. Proto nejednej přehnaně, když nastanou problémy. Zůstaň klidný a zvládni věci laskavě. Používej své „rozvahy” (viz 2. Timoteovi 1:7) k rozlišení potřeb a důvodů, které jsou za jejím chováním. Zeptej se sám sebe: „Odmítá sbor, protože ho a své křesťanské přátele stavím před ni?“ Považuj za důležité naučit se naplňovat její potřeby; „…a prokazujte jim úctu“ (1. Petrova 3:7).
Když ji zanedbáváš, modlíš se nadarmo. Jednoduše udělej svoji část, modli se ve víře a nech na Bohu Jeho část!