„ …tak dosáhl dokonalosti…“ Židům 5:9

Hledal jsi někdy práci, jen abys zjistil, že všechna zaměstnání, o která bys měl zájem, vyžadují předchozí zkušenost? Je to frustrující; jak můžeš získat zkušenosti, aniž bys tu práci kdy dělal? Když se nový ředitel banky zeptal toho předchozího na tajemství úspěchu, řekl mu: „Dělání správných rozhodnutí.“ „Jak je mám dělat?“ Starý ředitel odpověděl: „Zkušeností!“ Nový ředitel byl zmaten a zeptal se: „Jak získám zkušenosti?“ Starý ředitel odvětil: „Děláním špatných rozhodnutí.“ Zkušenost je přísný učitel; dává ti nejdříve test a potom výuku. Bůh hledá zkušené pomocníky! Když pro Něj pracuješ, On si používá všeho, čím jsi prošel, ať to bylo jakkoliv bolestivé. Považuje to za „zaplacenou výuku“. Ježíš se „…naučil poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti…“ (Židům 5:8-9). Perspektiva mění všechno, především když se naučíš vidět své životní zkušenosti novýma očima. Například, utrpení v určité oblasti – jako je vina, strach, zlost, návyk nebo nedostatek jistoty – to tě uschopňuje rozumět druhým lépe. Zkušenost není to, co se ti stane; spíše to, co ty uděláš s tím, co se ti stane. Takže měj toto na mysli a zeptej se sám sebe: „Může moje bolest být přínosem pro někoho jiného? Může z tohoto maléru vzejít nějaká služba?“ Když procházíš obdobím zkoušek, máš dvě možnosti: vzdát to nebo vyrůst. Petr se třásl při otázce: „,Nejsi i ty z jeho učedníků?‘ On to zapřel: ,Nejsem.‘“ (Jan 18:25). Ale když činil pokání a znovu se spojil s Kristem po vzkříšení, byl naplněn Božím Duchem a skončil vedením církve. Zkušenost je něco nenahraditelného!