„Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.“
Přísloví 3:13

Pravda je taková, že zkušenost je nákladná. Nemůžeš získat zkušenost bez placení. Jenom musíš doufat, že cena nebude vyšší než hodnota zkušenosti, kterou získáš. Někdy nemůžeš posoudit cenu až do okamžiku, kdy získáš zkušenost. Nutno poznamenat, že nepoučit se ze zkušenosti je mnohem nákladnější. Je tragické zaplatit cenu za zkušenost a nenaučit se lekci. Ale často se to stává. Když je to negativní zkušenost, chceme od ní utéct a říci: „Už to nikdy neudělám.“ Ne, neutíkej od svých zkušeností; místo toho je vyhodnoť a pouč se z nich. Pamatuj, vyhodnocená zkušenost tě pozvedá nad dav.
Lidí, kteří se zamýšlejí nad svými zkušenostmi a poučí se z nich, je málo. Ale když někoho takového potkáš, poznáš to. Existuje jeden příběh o lišce, vlkovi a medvědovi, kteří šli společně lovit. Když každý z nich ulovil srnu, medvěd se zeptal vlka, jak by se měli rozdělit o kořist. Ten řekl: „Každý by měl dostat jednu srnu.“ V tom okamžiku medvěd sežral vlka. Pak se na totéž zeptal lišky. Ta mu hned nabídla svou srnu a navrhla, že by si měl vzít i tu vlkovu. „Odkud jsi získala takovou moudrost?“ zeptal se medvěd. „Od vlka,“ odpověděla liška.
Škola života nabízí mnoho obtížných kurzů. Do některých se přihlásíme, do některých se dostaneme neočekávaně. Ve všech se můžeme naučit hodnotné lekce, ale pouze tehdy, když se chceme učit a jsme ochotni se nad těmito lekcemi zamyslet.