„Máme rozličné dary…“ Římanům 12:6

Chtěl dirigovat, ale jeho styl nefungoval. Během jemných pasáží se skláněl příliš nízko. Při hlasitých pasážích skákal do vzduchu, dokonce křičel na orchestr. Měl špatnou paměť. Jednou zapomněl, že požádal orchestr, aby neopakoval jednu část skladby. Během představení, když se vrátil, aby onu část opakoval, oni hráli napřed, takže zastavil hru skladby a křičel: „Dost! Špatně! To nestačí! Znovu! Znovu!“ Při svém prvním klavírním koncertu se pokoušel dirigovat z klavírní lavice. V jednu chvíli z ní vyskočil a shodil svíčky z klavíru. Při jiném koncertě shodil chlapce ze stupně pěveckého sboru. Jindy během jedné dlouhé, jemné pasáže vysoko vyskočil, aby naznačil hlasitý nástup, ale nic se nestalo, protože špatně spočítal doby a dal pokyn orchestru příliš brzy. Jak se jeho sluch zhoršoval, hudebníci se pokoušeli ignorovat jeho dirigování a dostávali pokyn od prvního houslisty. Nakonec ho požádali, aby šel domů a vzdal dirigování, což udělal. Kdo to byl? Ludwig van Beethoven. Muž, mnohými považovaný za úžasného skladatele všech dob, který se naučil, že nikdo nemůže být mistrem všech řemesel.
Bible říká: „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás.“ Proto objev a rozvíjej svůj dar. To může být zastrašující, především jestli jsi strávil svůj život hledáním ocenění od druhých lidí, které ti nedávali. Přestaň ze svého života dělat neustálý zápas o to, abys byl někým, kým nemáš být. Bůh tě stvořil tím, kým jsi; když se pokoušíš být někým jiným, to nejlepší, kým můžeš být, bude až to druhořadé. Proto buď sám sebou; konec konců, kdo je kvalifikovanější než Bůh?