„…jak je dobré slovo v pravý čas!“ Přísloví 15:23

Zde jsou tři principy komunikace, které bys měl praktikovat:
1) Princip správného časování. Dr. James Dobson říká: „Láska může vzít za své, když muž a manželka zapomenou, jak spolu mluvit.“ Ale je stejně důležité říkat správnou věc ve správný čas. Pokud je něco, co chceš prodiskutovat se svým manželem nebo manželkou, počkej, až děti nejsou nablízku. Nezačínej s tím u večeře, když všichni jsou unavení a hladoví. Pokud musíš mluvit okamžitě, odlož noviny, vypni televizi, odejdi od počítače a věnujte si navzájem plnou pozornost.
2) Princip zrcadlení. „Nakloň své ucho a slyš slova moudrých, zaměř srdce k tomu, co jsem poznal“ (Přísloví 22:17). Porozumění se zvětšuje, když ho formuješ od začátku do konce konverzace. Řekl jsi někdy něco svému partnerovi a on slyšel něco zcela odlišného? Zrcadlení ti dá vědět, zda skutečně komunikujete. Když tvůj partner řekne něco klíčového, zareaguj tím, že řekneš: „Jestli slyším dobře, říkáš, že…“ Nebo: „Říkáš, že…?“ Potom přeformuluj, co si myslíš, že jsi slyšel, a počkej na potvrzení nebo opravu. Nejde o to „mít pravdu“ a bránit svou pozici, ale jde o to, že dáš pozor na to, zda se k sobě přibližujete.
3) Princip modlitby. Ten je nejdůležitější, protože Bůh je ten jediný třetí partner v manželství, který působí tak, že manželství funguje. Vykopej studnu před tím, než dostaneš žízeň tak, že ze společných modliteb učiníš zvyk. R. A. Torrey říká: „Mnozí zklamali…protože čekali, až nastala hodina bitvy…jiní uspěli, protože získali vítězství na svých kolenou dávno před tím… Předvídej zápasy a vybojuj je na svých kolenou ještě před tím, než nastanou.“