„Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe…“ Žalm 55:23

Gladys Aylward, misionářka v Číně před více než padesáti lety, byla přinucena k útěku, když Japonci obsadili Yuncheng. Pouze s jedním pomocníkem vedla sto sirotků přes hory směrem ke svobodné Číně. Během cesty ji sevřel strach. Poté, co prožila bezesnou noc, stála tváří v tvář ránu bez jakékoliv naděje na dosažení bezpečí. Třináctiletá dívka ze skupiny jí připomněla jejich velmi oblíbený příběh o Mojžíšovi a Rudém moři. „Ale já nejsem Mojžíš,“ povzdechla Gladys v zoufalství. „Ovšem, že nejsi,“ řekla dívka, „ale Bůh je stále Bohem!“ Když to Gladys a sirotci zvládli, dokázali tím ještě jednou, že nezáleží na tom, jak neschopně se cítíme, protože Bůh je stále Bohem a my Mu stále můžeme důvěřovat.
Někdy Bůh utiší bouři, jindy nechá bouři zuřit a uklidní nás. Ať je to jakkoliv, On nás podrží a provede nás skrze ni. Vždycky máme na vybranou: buď dáme břemeno Bohu, nebo se ho pokoušíme nést sami. Jak nás Bůh zaopatřuje? Den po dni. Pamatuješ na Izraelce v poušti? Každý den je Bůh sytil tak, že posílal z nebe manu. Všimni si, jak to fungovalo. Počet lidí ve tvé rodině by určoval množství many, kterou dostaneš, nic více a nic méně. A Bůh by ti dovolil nasbírat dostatek pouze na jeden den; pokud by ses snažil hromadit více, zkazila by se. Chápeš tu myšlenku? Proto důvěřuj Bohu pro dnešní den a zítřek ponech v Jeho rukou.
„Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe…“