„Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď…svou cestu přede mnou učiň přímou.“
Žalm 5:8

Hannah Whitall Smith píše: „Boží hlas bude vždycky v souhlasu se svou podstatou nezávisle na tom, kolika způsoby On může mluvit. Může existovat mnoho hlasů, ale poselství může být pouze jediné. Když mi Bůh řekne jedním hlasem, abych něco udělala, nebo abych něco nedělala, nemůže mi říci opak jiným hlasem…proto moje pravidlo pro rozlišení Božího hlasu je přezkoušet podstatu testem tohoto souladu.“ K tomu, abys věděl, že jsi veden Bohem, musíš:
1) Věřit, že On má plán pro tvůj život.
2) Trávit čas na modlitbách a prosit Ho, aby ti ho zjevil.
3) Vykročit a poslechnout Ho, i když to, co ti říká, není jenom to, co bys rád slyšel.
4) Být si jist, že i v těžkých časech stále vede tvé kroky.
Během natáčení filmu Ben-Hur, Charles Heston trénoval dlouhé hodiny řízení dvoukolého antického vozu kvůli velkému filmovému závodu. Velmi se zlepšil, ale byl přesvědčen o tom, že ten úkol byl těžší, než co mohl zvládnout. Proto šel k legendárnímu filmovému režisérovi Cecilu B. DeMilleovi a řekl: „Tvrdě jsem pracoval na tom, abych zvládl tento vůz. Myslím si, že to mohu přesvědčivě řídit ve scéně, ale nemyslím si, že mohu vyhrát ten závod.“ Po okamžiku ticha se DeMille usmál a řekl: „Ty jenom řiď, já tě budu vést.“ Udělal to a závod antických vozů se stal jednou z nejpozoruhodnějších scén filmu.
Nepotřebuješ znát všechny odpovědi, pouze potřebuješ vědět, že jsi zcela uposlechl instrukce, které ti Bůh dal. Když to budeš vědět, jenom jeď a nech Ho, ať tě vede!