„Vy jste sůl země… Vy jste světlo světa.“ Matouš 5:13-14

Kristovi kritikové řekli pravdu, když prohlásili: „Svým učením pobuřuje lid…“ (Lukáš 23:5). Kritikové apoštolů řekli pravdu, když o nich prohlásili: „Ti, kteří pobouřili celý svět…“ (Skutky 17:6). Ježíš a jeho učedníci byli druhem lidí, kteří spíše žili podle úsloví: „Udělejme s tím něco,“ než podle úsloví: „Nečeřme vodu.“ Jaký člověk jsi ty? Ježíš řekl: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen… Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Matouš 5:13-16). Účelem soli je dávat chuť, ne ležet ve slánce. Účelem světla je osvětlovat, ne být pouze doplňkem. Být nesmělý nebo nezřetelný nebo neznat Písmo natolik, abychom ho byli schopni sdílet, není přijatelnou omluvou. Jsi jediným křesťanem, kterého někteří lidé kdy potkají, takže mnohé záleží na tobě. Jim Elliott, který zemřel jako misionář a mučedník, řekl: „Bůh činí své služebníky plamenem ohně. Jsem zapalitelný? Bože, zachraň mě od mrtvého azbestu nazývaného ,ostatní věci‘. Prosákni mě olejem svého Ducha, abych byl plamenem. Učiň mě svou pohonnou látkou, Božím plamenem.“ Udělej toto dnes svou modlitbou!